بعد از بارندگی‌های اخیر در همدان، روستای سنگی ورکانه که یکی از جاذبه‌های گردشگری این استان به شمار می‌رود مملو از برف شد و فضای بهاری روستا را یکدست سفید کرد، این شرایط روستاییان را درگیر برفروبی ...